Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: LAUREA BARRAU i BUÑOL (1863-1957). CHLOPIEZ Z WĘDKĄ, ok. 1907/?/, OLEJ, PŁÓTNO, 92 x 67,5 cm. MUZEUM NARODOWE W POZNANIU. KOLEKCJA FUNDACJI IM. RACZYŃSKICH. NR INW. MNP FR 147 (d. MO 914). FOT. T. ŹÓLTOWSKA-HUSZCZA. 
Tecnica: QUATTRO CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIÙ CORNICE.
Formato: cm 21,5 x 30,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI