Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO. KRAKÓW 1838-1893 KRAKÓW. BITWA POD GRUNWALDEM, 1878 (FRAGMENT: WIELKI MISTRZ ZAKONU KRZYŻACKIEGO ULRYK VON JUNGINGEN). OLEJ, PŁÓTNO, 426 x 987 cm. MUZEUM NARODOWE, VARSAVIA.
Tecnica: TRE SEGNALIBRI STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 16 x 21,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (1838-1893). STAŃCZYK, 1862. OLEY, PLÓTNO; 88 x 120 cm. FOT. PIOTR LIGIER. MUSEUM NARODOWE, VARSAVIA.
Tecnica: SEI CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 30 x 32
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO. KRAKÓW 1838-1893 KRAKÓW. ZAWIESZENIE DZWONU ZYGMUNTA NA WIEŻY KATEDRY W R. 1521 W KRAKOWIE, 1874. OLEJ, DESKA, 94 x 189 cm. MUZEUM NARODOWE, VARSAVIA.
Tecnica: TRE SEGNALIBRI STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 16 x 21,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (1838-1893), PORTRET TROJGA DZIECI ARTYSTY, 1870. OLEJ, PŁÓTNO, 127,5 x 160 cm. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE. FOT. ZAKŁAD FOTOGRAFII MUZEALNEJ. TERESA ZOŁTOWSKA-HUSZCZA.
Tecnica: SEI CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 26,5 x 30,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (1838-1893). KAZANIE SKARGI, 1864. OLEJ, PŁÓTNO, 224 x 397 cm. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE. FOT. ZAKŁAD FOTOGRAFII MUZEALNEJ. TERESA ŻÓŁTOWSKA-HUSZCZA.
Tecnica: QUATTRO CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 37,5 x 20,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (KRAKÓW 1838-1893 KRAKÓW). BITWA POD GRUNWALDEM, 1878. OLEJ, PŁÓTNO, 426 x 987 cm. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE. FOT. PIOTR LIGIER.
Tecnica: QUATTRO CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 42,5 x 17,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (1838). ZAWIESZENIE DZWONU ZYGMUNTA NA WIETŻY KATEDRY W.R. 1521 W KRAKOWIE, 1874. OLEJ, DESKA, 94 x 189. FOT. ZAKŁAD FOTOGRAFII MUZEALNEJ. TERESA ŻÓLTOWSKA-HUSZCZA. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE.
Tecnica: QUATTRO CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 41,2 x 20,3
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO (1838-1893), AUTOPORTRET, 1892. OLEJ, PŁÓTNO, 160 x 110 cm. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE. FOT. ZAKŁAD FOTOGRAFII MUZEALNEJ. TERESA ZOŁTOWSKA-HUSZCZA.
Tecnica: OTTO CARTOLINE STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 40,5 x 30
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI
Titolo: QUADRERIA D'ARTE
Descrizione: JAN MATEJKO. KRAKÓW 1838-1893 KRAKÓW. BITWA POD GRUNWALDEM, 1878. OLEJ, PŁÓTNO, 426 x 987 cm. MUZEUM NARODOWE w WARSZAWIE. FOT. PIOTR LIGIER.
Tecnica: QUATTRO POSTER STESSO SOGGETTO SU MASONITE PIŁ CORNICE.
Formato: cm 92,5 x 38,5
Anno: 2007
Autore: GIANNETTO BRAVI